Category Archives: Responsabilitatile elevului

Responsabilitățile elevului

Responsabilitățile elevilor

Sarcinile elevului de serviciu în anul școlar

Conform regulamentului de organizare și funcționare a Scolii cu clasele I-VIII Mihăilești, art. 46, elevul de serviciu are următoarele sarcini:

a) sa se prezinte la scoală la orele 7.45, într-o ținuta vestimentara cat mai îngrijita și decenta, având asupra lor un ceas reglat după ora oficiala.
b) sa se prezinte profesorului de serviciu pe scoală.
c) sa sune de intrare și de ieșire de la ore cu exactitate!
d) sa observe persoanele străine de scoală și să se intereseze în mod politicos de scopul veniri lor în scoală și să anunțe sau să le dirijeze către persoanele căutate.
e) sa raporteze cu promptitudine secretariatului, profesorului de serviciu pe scoală, directorului, oricărui alt cadru didactic din scoală orice situație deosebit cu care se confrunta.

Director,
Prof. Baciu Mircea